Anne-Marie

Anne-Marie er uddannet Kiropraktor med bifag i Idræt og Sundhed, fra Syddansk Universitet i 2012. Cand. Manu. Kiropraktor er en 5+1 årig kandidatuddannelse med speciale i undersøgelse, diagnostik og behandling af bevægeapparatssmerter.

Efterfølgende har Anne-Marie taget en lang række kurser og efteruddannelse, særligt omkring behandling babyer/børn samt idrætsskader. Herunder Idrætskiropraktor Efteruddannelsen i 2016.

Hos Anne-Marie får du en grundig undersøgelse og diagnose samt en plan for det videre forløb. Planen kan indeholde manuel behandling, rådgivning i håndtering, ergonomi og øvelsesvejledning mm. Indenfor den manuelle behandling benyttes et udvalg af forskellige modaliteter, eksempelvis manipulation, mobilisering, triggerpunktsbehandling og MET (muscle energy technique), dry needling (nåle behandling af muskulatur) etc. 

Anne-Marie har stor erfaring med behandling af akutte og kroniske nakke- og rygproblemer, diskusprolapser, stenoser, hovedpine og svimmelhed. 

Behandling af børn og babyer er ét af Anne-Maries specialer og her hjælper hun børn med et bredt spektre af udfordringer fx. Skævt baghoved/favoritside, kolik, dårlig søvn, fordøjelsesproblemer og motoriske udfordringer. En grundig undersøgelse af barnet sammenholdt med forældrenes observationer ligger til grund for behandlingen, der ofte indeholder både manuel behandling og vejledning til teknikker og øvelser forældrene kan bruge derhjemme, for at hjælpe barnet.

Anne-Marie behandler både eliteidrætsudøvere og motionister og har stor erfaring i udredning og diagnostik, samt behandling og vejledning ved skader. Erfaringen stammer bl.a. fra 6 år som kiropraktor for håndbold-liga hold, kiropraktor for landsholdene i TeamGym til EM i 2016 og 2018, samt fysisk vejleder for DGI Verdensholdet i gymnastik på deres verdensturne i 2014-15.

Håndtering af en idrætsskade hos Profysionel er ofte et tværfagligt forløb sammen med klinikkens idrætsfysioterapeuter, hvilket gør at vi kommer hele vejen rundt om skaden, både ift. behandling og genoptræning.

Som kiropraktor kan Anne-Marie desuden henvise til relevant billeddiagnostik (fx røntgen og MR-skanning) i det offentlige og til privathospitaler, og kan også hjælpe dig med at tolke billeder som du tidligere har fået taget.

Anne-Maries egen sportslige baggrund er i gymnastikken, hvor hun gennem 12 år dyrkede gymnastik på højt niveau. Idag er der forsat gymnastik på programmet, men også løb og styrketræning.

Anne-Marie er kiropraktor for 

  • TeamGym Aarhus
  • Skanderborg Håndbold Ligadamer 
  • TeamGym Landsholdene.