Individuelle forløb:

  • Behovsafklarende møde, cirka 1-1½ time

Ved første møde taler vi om din situation, din hverdag, aktivitetsniveau, udfordringer og behov samt nuværende spiseadfærd. Sammen aftaler vi et mål for det videre forløb og eventuelt en række fokuspunkter, der kan arbejdes med.

Pris: 1.500 kr.

  • Opfølgende møde, cirka 1 time

Når vi mødes igen taler vi om, hvordan det er gået siden sidst og med eventuelle aftale fokuspunkter. 

Pris: 1.000 kr.

  • Kort konsultation, cirka 30-45 minutter

I de korte konsultationer taler vi fortsat om, hvordan det går med at nå målet for forløbet. Her er der også mulighed for at tilpasse en eventuel plan.

Pris: 700 kr. 

Gruppeforløb: 

  • Gruppevejledning, cirka 1-1½ time (højst 4 personer)

Relevant for fx familier, kolleger, venner, mødregrupper, mindre træningsgrupper eller andre, som ønsker et samarbejde om fælles udfordringer og behov. En udfordring kan fx være en madkultur, der skal tilgodese flere forskellige behov, men uden at lave særskilt mad, eller råd til, hvordan madspild ikke partout skal betyde, at tallerknerne skal tømmes. 

I gruppevejledning taler vi primært om forpligtende fællesskaber og sociale relationers betydning for sundhed og motivation i særdeleshed. Ved behov for tilpassede næringsberegninger, målinger eller lignende, anbefales tilkøb af individuelle ydelser.

Pris: 1.500 kr.

Tilkøbsmuligheder: 

  • Antropometrisk kropsmåling

Antropometriske kropsmålinger er målinger med en hudfoldstang direkte på huden. Målingen fokuserer på fordeling af muskler og fedt mere end på selve fedtprocenten, der kan være en upræcis vurdering af kropssammensætning. Målingen er særligt anvendelig, hvis der arbejdes med optimering/ændring af kropssammensætning, særligt i en sportslig kontekst. Jannie er akkrediteret antropometrist ved ISAK, The International Society for the Advancement of Kinanthropometry), og har således højeste uddannelse inden for denne målemetode. 

OBS: Første måling skal kombineres af et indledende første møde

Pris: 300 kr.

  • Madplan

Med en plan tilpasset dit energibehov, får du indblik i både hvad og hvor meget, der kan spises. Fokus er på timing af måltider, mængder og type af mad. Planen indeholder flere forskellige muligheder til dagens måltider og kan derfor varieres og sammensættes efter behov. 

OBS: Skal som førstegangskøb kombineres med et indledende første møde.

Pris: 1.300 kr.

Kontaktoplysning:
Jannie Haugaard Johansen
JJ Nutrition & Sport
Cand. Scient. Idræt og Sundhed / Prof.Ba. Ernæring og Sundhed
Jannie@profysionel.dk
+45 60 13 33 10
CVR: 39145871